Gía sắt GS4

1.859.000 

Giá sắt tài liệu GS4, 1 mặt, 7 tầng, khung sắt hồi kín, đợt di động, thanh đỡ sách sau, kích thước W914xD250xH1981mm.