GIƯỜNG TẦNG SẮT GT-A01

Giường tầng sắt GT-A01 với thiết kế tiện lợi cho học sinh, sinh viên, gồm giường, tủ quần áo, bàn học và giá sách, tối ưu không gian nhỏ.