TỦ SẮT HÒA PHÁT CAT 09K3

2.200.000 

Phần dưới có 2 cánh sắt mở, có 2 khóa riêng biệt, tay nắm sắt tròn mạ. 04.63278.135