TỦ SẮT HÒA PHÁT CAT 09K4T

2.220.000 

Tủ sắt với mỗi khoang có 1 đợt di động, 1 cánh sắt mở, 1 tay nắm nhựa liền khóa.