VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC VK-AID02

Vách kính cường lực VK-AID02 chịu lực gấp 4-5 lần kính thường, không gây nguy hiểm khi vỡ, chịu sốc nhiệt cao.