Ghế gấp GM-01-00

269.000 

Sự lựa chọn kinh tế nhất với dòng sản phẩm Ghế gấp GM-01-00, với các tùy chọn về khung và chất liệu bọc.