Ghế gấp GM-02-00

203.000 

Chi tiết cấu tạo của sản phẩm Ghế gấp GM-02-00 và các loại khung sơn và khung mạ.