Ghế xếp GS-33-09

704.000 

Ghế xếp GS-33-09 – cấu tạo cơ bản và tính năng sử dụng