Két bạc bảo mật KA 54V

1.790.000 

Két sắt Hòa Phát KA 54V, thiết kế đặc biệt, có 1 khóa chìa, 1 khóa mã, bánh xe di chuyển. Kích thước: 475x372x755mm.