TRẦN CHÌM THẠCH CAO TTC02

Trần chìm thạch cao TTC02: cấu tạo vững chắc, dễ lắp đặt. Sơn bả hoàn thiện tùy chọn. Liên hệ để biết thêm chi tiết: 04.63278.135.