TRẦN CHÌM THẠCH CAO TTC04

Trần chìm thạch cao TTC04: cấu tạo chắc chắn, dễ lắp ghép. Sơn bả hoàn thiện tùy chọn. Liên hệ ngay 04.63278.135 để biết thêm.