TRẦN CHÌM THẠCH CAO TTC09

Trần chìm thạch cao TTC09: cấu tạo bởi thanh chính, thanh viền tường, tấm thạch cao. Lắp ghép dễ dàng, tùy chọn loại sơn. Liên hệ 04.63278.135 để biết thêm chi tiết.