AID Việt Nam cung cấp một số bảng mẫu màu nội thất, bảng màu nỉ nội thất, mẫu gỗ nội thất Hòa Phát để khách hàng lựa chọn.