AID cung cấp bàn ghế ăn công nghiệp, ghế ăn công nghiệp cho công nhân các xí nghiệp với chất lượng cao và uy tín nhiều năm.


Ghế ăn GD04

  • Ghế ăn GD04
  • Giá: 158,000 VNĐ

Ghế ăn GD 03

  • Ghế ăn GD 03
  • Giá: 211,000 VNĐ

Ghế ăn GD 02

  • Ghế ăn GD 02
  • Giá: 142,000 VNĐ

Ghế ăn GD 01-IT

  • Ghế ăn GD 01-IT
  • Giá: 149,000 VNĐ

Ghế ăn GD 01

  • Ghế ăn GD 01
  • Giá: 142,000 VNĐ