Giới thiệu các mô hình vách ngăn gỗ, các thiết kế 3D hoàn hảo các mô hình vách gỗ cho văn phòng tiêu biểu được công ty nội thất AID chúng tôi thiết kế và thi công các công trình.