Tủ thấp DC 1243M

  • Tủ thấp DC 1243M
  • Giá: 2,205,000 VNĐ

Tủ phụ DC 8043M

  • Tủ phụ DC 8043M
  • Giá: 1,607,000 VNĐ

Tủ thấp TC 8041H1

  • Tủ thấp TC 8041H1
  • Giá: 1,544,000 VNĐ