Két bạc bảo mật KA 22V

1.400.000 

Két sắt Hòa Phát KA 22V, cải tiến để phù hợp với nhu cầu nhà đầu tư, có 1 khóa chìa, 1 khóa mã. Kích thước: 301x225x325mm.