Két bạc bảo mật KA 40V

1.550.000 

Két sắt Hòa Phát KA 40V, thiết kế phong phú, có 1 khóa chìa, 1 khóa mã, bánh xe di chuyển. Kích thước: 360x372x670mm.